Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Center for Arbejdsmarked (Næstved Jobcenter)

Vi kan hjælpe dig med at vejlede om opkvalificeringstilbud, at finde mulige kandidater, og at sikre og godkende kompetenceudviklingstilbud.

Center for Arbejdsmarked har to hovedformål:

  • At forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.
  • At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Herunder at understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere, at modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet, og at borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.

 

Opkvalificering af ledige

Denne ordning giver mulighed for tilskud til opkvalificering efter ansættelse. Ordningen indebærer, at jobcentret kan give tilskud til arbejdsgivere til opkvalificering i forbindelse med ansættelse på ordinære vilkår, hvilket vil sige uden løntilskud. Der kan afholdes udgifter til alle former for opkvalificering, herunder vejledningsforløb. Tilskuddet til arbejdsgiveren bevilges altid ud fra en konkret vurdering fra jobcentret.

Tilskuddet kan ydes i forbindelse med ansættelse af personer, som inden ansættelsen modtog dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension samt ved ansættelse af revalidender og nyuddannede personer med handicap.

Fakta

  • Jobcentret betaler for opkvalificeringen – virksomheden betaler lønnen.
  • Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb (som udgangspunkt 6 uger).
  • Medarbejderen skal påbegynde opkvalificeringsforløbet inden for de første 3 måneder af ansættelsen.
  • Ansættelsesforholdet må ikke være påbegyndt ved bevillingstidspunktet.
  • Opkvalificeringen skal ligge ud over den oplæring, virksomheden forudsættes at give

Kontakt Center for Arbejdsmarked (Næstved Jobcenter) 

Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

Tlf. 2016 6574
Mail: vkc@naestved.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Faxe, erhvervskonsulent Peter Fjerring fra Business Faxe.

Tlf. 6137 9423
Mail: pf@businessfaxe.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.