Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Studerende og praktikanter

ArbejdskraftAlliancen kan være din virksomhed behjælpelig med at finde dygtige og relevante praktikanter.

Der er mange fordele ved at have studerende og praktikanter

  • Få nye øjne på din virksomhed
  • Få nyt teoretisk input
  • Få hjælp til både drift og udviklingsorienteret arbejde
  • Mulighed for at spotte en kommende medarbejder
  • Test nye kandidater og uddannelser på markedet
  • Styrk din virksomheds CSR-profil

 

Hvilke virksomheder kan få praktikanter?

Både store som små virksomheder kan få praktikanter. Det vigtigste grundlag for en for en praktikaftale er, at arbejdsopgaverne er af relevans ift. praktikantens studieretning og lignende. Dette kan afstemmes med den enkelte uddannelsesinstitution.

 

Hvilken type praktikanter søger du?

Det er en god idé på forhånd at gøre dig klart, hvilken type praktikanter, som I ønsker i jeres virksomhed. Men det er også noget, som du kan sparre med ArbejdskraftAlliancens konsulenter om.

I kan vælge i mellem at have studerende eller ledige i praktikforløb hos jer:

Studerende i praktik

Flere studerende skal i praktik som en obligatorisk del af deres uddannelse. Praktikforløbet er (typisk) mellem 10 til 26 uger – det varierer fra uddannelse til uddannelse. Man skal som virksomhed være bevidst om, at praktikforløbet følger de studerendes semestre – typisk med start i februar eller september. Det anbefales at være i god tid, hvis I er interesseret i et forløb for studerende.

ArbejdskraftAlliancen har kontakt med de lokale uddannelsesinstitutioner i dit område og kan hjælpe jer med at initiere et praktikforløb for en eller flere studerende hos jer.

Ledige i praktik

Et praktikforløb for en ledig forløber typisk 4 uger. Hvis den ledige har været ledig i længere tid end 6 måneder, er der mulighed for efterfølgende at forsætte samarbejdet i form af en løntilskudsstilling. Man skal som virksomhed være bevidst om, at der stilles krav om at praktikanten fortsat skal være jobsøgende under praktikken. Der er altså en mulighed for at praktikanten undervejs får tilbudt et ordinært job i anden virksomhed.

 

ArbejdskraftAlliancen gør det nemmere for din virksomhed, at få adgang til relevante praktikanter:

  • ArbejdskraftAlliancen har kontakt med de lokale jobcentre og kan derigennem hjælpe jer med at finde en praktikant med de rigtige evner og kompetencer.
  • ArbejdskraftAlliancen har kontakt med relevante uddannelsesinstitutioner og kan hjælpe jer med at skabe kontakt til de rigtige institutioner og planlægge et forløb, der både matcher jeres virksomhed og de unges uddannelse.
  • ArbejdskraftAlliancen hjælper jeres virksomhed med at designe et praktikforløb som både giver mening og udbytte til jer som virksomhed men som også giver et udbytte til den studerende eller den ledige. Det at gøre brug af praktikanter handler om at skabe en win-win-situation for begge parter!

 

Vi kan hjælpe med:

Adgang til praktikanter

Læs mere om adgang til praktikanter og find aktører i de enkelte kommuner.

Uddannelse af elever og lærlinge

Læs mere om uddannelse af elever og lærlinge og find aktører i de enkelte kommuner.

Voksenlærlinge

Læs mere om voksenlærlinge og find aktører i de enkelte kommuner.

Ny mesterlære

Læs mere om ny mesterlære og find aktører i de enkelte kommuner.

Projektsamarbejde med studerende

Læs mere om projektsamarbejde med studerende og find aktører i de enkelte kommuner.

Studiejobs

Læs mere om studiejobs og find aktører i de enkelte kommuner.

Forskersamarbejde

Læs mere om forskersamarbejde og find aktører i de enkelte kommuner.

Samarbejde med grundskolen

Læs mere om samarbejde med grundskolen og find aktører i de enkelte kommuner.

Find lokal konsulent

Find kontaktinformationer på din lokale ArbejdskraftAlliance-konsulent.

SE OGSÅ...

Tiltrækning og rekruttering

Læs mere om tiltrækning og rekruttering, hvor vi kan hjælpe med ordinær ansættelse af medarbejdere, flexjob, løntilskud og andre ordninger, virksomhedspraktik, vikarer, udenlandsk arbejdskraft, småjobs og virksomhedsrevalidering.

Videreuddannelse og opkvalificering

Læs mere om videreuddannelse og opkvalificering, hvor vi kan hjælpe med efteruddannelse og tilskud, almen efteruddannelse, integration af medarbejdere og opkvalificering ved ansættelse.

Tilknytning af medarbejdere

Læs mere om at arbejde målrettet og strategisk med tilknytning, hvilke støttemuligheder der finde og om hjælp ifm. syge medarbejdere.

FÅ HJÆLP

Kontakt ArbejdskraftAlliancen!

Du er altid velkommen til at kontakte ArbejdskraftAlliancen i det område, hvor du driver virksomhed.