Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Danmarks Tekniske Institut (DTU)

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. DTUs uddannelsesudbud dækker de fleste ingeniørfaglige discipliner på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. DTU giver dig mulighed for at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, mens de samtidig er aktive på arbejdsmarkedet. Typisk vil deres egne relevante erhvervserfaringer blive integreret i uddannelsesforløbet.

 

DTUs tilbud

På DTU har du bl.a. mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en deltidsmasteruddannelse. Alle deltidsuddannelserne er kompetencegivende og statsligt akkrediterede uddannelser.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser på bachelorniveau målrettet voksne. Uddannelsen kan enten tages på fuld tid, eller på deltid, så medarbejderen kan arbejde samtidig.

Masteruddannelser

Masteruddannelserne er kompetencegivende uddannelser på kandidatniveau og er kendetegnet ved, at de kobler teori og praksis. Uddannelserne er tilrettelagt, så medarbejderen kan deltage sideløbende med deres erhvervsarbejde.

Tompladsordningen

På tompladsordningen kan medarbejderne følge undervisningen sammen med studerende på DTU i dagtimerne. Der findes kurser, som strækker sig over 13 uger med undervisning 1-2 gange om ugen eller korte mere kompakte forløb med undervisning 5 dage om ugen i 3 uger.

Kurser

DTUs institutter udbyder korte, erhvervsrettede kursusforløb inden for en række fagområder. Det er intensive kurser på en eller to dages varighed, der typisk giver indsigt i de nyeste teknologier og metoder med direkte henblik på anvendelse i erhvervslivet. De typiske emner er:

 • Bioteknologi, biokemi og biomedicin
 • Byggeri og planlægning
 • Energi
 • Elektroteknologi
 • Fødevarer og landbrug
 • Informatik og matematik
 • Ledelse og organisation
 • Fysik og kemi
 • Mekanik og maskinkonstruktion
 • Forurening og miljøteknologi
 • Trafik og logistik
 • Velfærdsteknologi

Du kan altid læse mere om og søge efter DTUs kurser der deres hjemmeside.

Har du behov for et kursus, der ikke findes i kursuskataloget? Din virksomhed kan vælge at få tilrettelagt et kursus, der er specielt designet til jeres behov og ønsker. I samarbejde med DTUs institutter tilrettelægger DTU Efteruddannelse forskellige kurser, som er målrettet den enkelte virksomhed/medarbejder.

Kontakt Danmarks Tekniske Institut (DTU)

Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 4525 4525
Mail: learnforlife@dtu.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Frederikssund, chefkonsulent Pernille Krogh fra Frederikssund Erhverv.

Tlf. 2679 1068
Mail: pk@frederikssunderhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.