Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Roskilde Universitet (RUC)

Et praktikforløb er en unik måde at tilføre jeres virksomhed nye faglige input over en længere periode og samtidig få friske øjne på de udfordringer, jeres virksomhed står overfor.

RUC har ca. 9.000 studerende, som bruger halvdelen af deres studietid på at lave projekter. Og rigtig mange af disse projekter bliver lavet i tæt samspil med private virksomheder. Det kan give ideer og perspektiver for jeres virksomhed at samarbejde med RUC – både ift. produkt, marked og bundlinje.

Samtidige kan man som virksomhed screene talenter og måske finde en fremtidig medarbejder. Mulighederne er mange.

Områder, som de studerende bl.a. kan bidrage med i et pratiksamarbejde:

 • Strategi og analyse
 • Kommunikation, PR og journalistik
 • Personale- og organisationsudvikling
 • Sprog
 • Undervisning
 • Miljø og bæredygtighed
 • Forvaltning og administration
 • Beregninger og modellering
 • IT
 • Projektudvikling og fundraising
 • Regnskab og revision
 • Udviklingsarbejde og CSR

Hvad går et praktiksamarbejde ud på?

 • Som virksomhed eller organisation har du mulighed for at få en RUC-studerende i praktik. Alle erfaringer viser, at et praktikophold er en unik måde at tilføre virksomheden nye faglige input og dermed få stillet skarpt på de udfordringer, netop jeres virksomhed står overfor.
 • I et praktikforløb indgår den studerende som en del af medarbejderstaben i en kortere periode på heltid i 1 - 2 måneder eller deltid i 3 - 5 måneder. Omfanget kan variere på de forskellige studieretninger.
 • Den studerende arbejder med fastlagte, forhåndsgodkendte opgaver af relevans for den akademiske uddannelse, men indgår også i udviklings- og driftsopgaver på arbejdspladsen.

 

Hvordan kommer du i kontakt med en studerende?

Praktikopslag annoncerer du selv på RUC Jobbank. Det er en god idé at være ude med opslag i god tid inden semesterstart. Start november er et godt tidspunkt at offentliggøre stillingsopslag, hvis man ønsker en praktikant i foråret. Tilsvarende er starten af maj et godt tidspunkt, hvis man ønsker en praktikant til efteråret.

Praktikken er ulønnet.

Læs mere deres hjemmeside.

Kontakt Roskilde Universitet (RUC)

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Tlf. 4674 2000
Mail:samarbejde@ruc.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Holbæk, erhvervskonsulent Niels Nielsen fra Holbæk Erhvervsforum.

Tlf. 3066 1411
Mail: niels@heforum.dk

SE OGSÅ...

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.