Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Zealand uddanner til job i erhvervslivet. De formidler viden på højt teoretisk niveau og forankrer læringen i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Det er uddannelse tæt på job.

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (Zealand) uddanner til job i erhvervslivet. De formidler viden på højt teoretisk niveau og forankrer læringen i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Det er uddannelse tæt på job. Få en ulønnet studerende i praktik.

Du får som virksomhed:

 • Nye kræfter og nye faglige perspektiver
 • Et uforpligtende møde med en potentiel medarbejder
 • Mulighed for at få løst et konkret problem

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode. Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen (opstart august/september eller januar februar), og bliver efterfulgt af et afsluttende projekt.

Uddannelser og praktikmuligheder:

Handel, service, markedsføring og finans

 • Handelsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • International handel og markedsføring (TOP-UP PBA)

Management, Innovation og logistik

 • Administrationsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Innovation & entrepreneurship (TOP-UP PBA)
 • Leisure Management

Bygninger og installation

 • Bygningskonstruktør (PBA)
 • Byggetekniker
 • EL-installatør
 • VVS-installatør

Teknik og automation

 • Autoteknolog
 • Produktionsteknolog

Natur og biotek

 • Laborant
 • Procesteknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Jordbrugsvirksomhed (TOP-UP PBA)

IT, web og multimedier

 • Datamatiker
 • Multimediedesigner
 • Digitalkonceptudvikling (TOP-UP PBA)
 • Webudvikling (TOP-UP PBA)
 • It-sikkerhed

Zealand har over 20 uddannelser, der inkluderer et praktikforløb. Hver uddannelse har sin egen faglighed, og du kan få overblik over, hvad du forvente af en praktikant fra hver enkelt uddannelse på deres hjemmeside.

 

Fakta:

 • De fleste praktikophold varer ca. 3 måneder, men opholdet kan også være kortere eller længere.
 • Det er ofte gratis for virksomheden.
 • Zealand hjælper jer med alt det praktiske.

 

Hvad skal virksomheden sørge for:

 • Lave praktikaftalen med den studerende.
 • Forberede opgaver, så der er noget, den studerende kan gå i gang med.
 • Have en arbejdsplads klar i form af skrivebord og så videre.
 • Snakke med medarbejderne om, hvad praktikanten skal lave.
 • Aftale med uddannelsesstedet, hvem der er fast kontaktperson i virksomheden.
 • Sikre sig, at praktikanten omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Kontakt Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (Zealand)

Se kontaktoplysningerne på praktikkoordinatorerne her

 

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Kalundborg, erhvervskonsulent Rasmus Keinicke fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Tlf. 2855 7941
Mail: rakei@kalundborgerhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.