Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Når du samarbejder med en studerende, får du den nyeste viden inden for dit felt.

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetet har mere end 6.000 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder godt 1.200 ph.d.- studerende. Hertil kommer godt 11.500 bachelor- og kandidatstuderende.

DTU samarbejder hvert år med et stort antal virksomheder, og med en bred vifte af teknologier er DTU en værdifuld dialogpartner om innovation.

Viden fra DTU kan være med til at skabe nye produkter eller optimere produktionen i både nyetablerede og eksisterende virksomheder. Din virksomhed kan forbedre sin mulighed for vækst igennem et samarbejde med DTU, og med udgangspunkt i forskningsbaseret viden finder vi tværfaglige løsninger, der kan blive værdifulde.

 

Forskningssamarbejde

DTU kan samarbejde med virksomheder på to grundlæggende forskellige måder. Forskningsprojekter kan enten være det, som kaldes ”samfinansieret forskning” eller de kan være ”rekvireret forskning”.

De to modeller giver forskellige muligheder for at udnytte projektets resultater, for at holde resultaterne fortrolige og for fastsættelse af prisen for at udføre arbejdet.

Læs mere på DTU's hjemmeside.

Kontakt Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Mette Pallisgaard Justesen
Tlf. 3196 4964
Mail:mepaj@dtu.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Kalundborg, erhvervskonsulent Rasmus Keinicke fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Tlf. 2855 7941
Mail: rakei@kalundborgerhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.