Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Jobcenter - Work in Kalundborg

Jobcenter - Work in Kalundborgs mål er at tiltrække, uddanne og fastholde fremtidens kvalificerede medarbejdere til virksomhederne i og omkring Kalundborg Kommune.

Jobcenter - Work in Kalundborg har to hovedformål:

  • At forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.
  • At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Herunder at understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere, at modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet, og at borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.

 

Støtteordning

Støtteordninger kan fx være hjælp til at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne, tilskud til personlige hjælpemidler, personlig assistance eller mentorstøtte.

Delvis sygemelding og raskmelding

Delvis syge- / raskmelding kan benyttes, hvis en sygemeldt medarbejder kan arbejde på trods af sygdom eller har behov for en gradvis tilbagevenden til arbejdet efter en sygdomsperiode. I har mulighed for at få refunderet en del af lønudgifterne.

Virksomhedspraktik

Hvis der er usikkerhed om, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan håndtere, kan Jobcenter - Work in Kalundborg tilbyde medarbejderen et praktikforløb - enten på medarbejderens egen arbejdsplads eller på en anden arbejdsplads.

Mentorordning

Mentorordningen giver mulighed for, at en kollega kan give støtte til den sygdomsramte. Jobcenter - Work in Kalundborg kan give et tilskud hertil.

§ 56-aftale

Hvis medarbejderen har gentagne sygdomsforløb på grund af en kronisk sygdom, kan I søge om at indgå en § 56-aftale. Aftalen betyder, at du som arbejdsgiver kan få dagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag.

Støtte til hjælpemidler

Jobcenter - Work in Kalundborg kan yde støtte til hjælpemidler og mindre ændringer af arbejdspladsen. Der kan fx være tale om en særlig stol, en kran, der hjælper ved løft, eller andet, som kan kompensere for medarbejderens nedsatte arbejdsevne.

Personlig assistance

Hvis jeres medarbejder har varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har behov for personlig hjælp for at varetage sit job, kan Jobcenter - Work in Kalundborg yde bistand til en personlig assistent. Det kan fx dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve og føre bil i arbejdsrelaterede situationer.

Jobcentret yder tilskud for assistance i op til 20 timer i gennemsnit pr. uge.

Kontakt Jobcenter - Work in Kalundborg

Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

Tlf. 2132 3395 
Mail: workin@kalundborg.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Kalundborg, erhvervskonsulent Rasmus Keinicke fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Tlf. 2855 7941
Mail: rakei@kalundborgerhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.