Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder bachelor-, kandidat- og masteruddannelser.

Masteruddannelserne kan tages sideløbende med fuldtidsbeskæftigelse i virksomheden. På RUC er der ca. 9.000 studerende, og de bruger halvdelen af deres studietid på at lave projekter. Mange af disse projekter bliver lavet i tæt samspil med private virksomheder. Det kan give ideer og perspektiver for jeres virksomhed at samarbejde med RUC – både ift. produkt, marked og bundlinje.

 

Efteruddannelser til virksomheder

Herunder er nogle af Roskilde Universitets efteruddannelsestilbud listet:

Master i oplevelsesledelse

Master i oplevelsesledelse MOL er en videregående uddannelse målrettet organisationer og virksomheder, som arbejder med oplevelser og ledelse.

Master i organisationspsykologi

Bliv bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget?

Master i professionel kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation.

Master i projektledelse og procesforbedring

MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Socialt Entreprenørskab

Henvender sig til personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund.

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt.

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser.

Master i Sundhedsfremme

Via uddannelsen udvikler du dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag.

Turistføreruddannelsen med diplom

Turistføreruddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med kulturmøder i turismen og interkulturel kommunikation.

Kurser

Roskilde Universitet tilbyder også en bredt vifte af kurser – niveauet strækker sig fra bachelor, kandidat, master til Ph.d. niveau. Orienter dig om de forskellige RUC-kurser på Roskilde Universitets hjemmeside.

Kontakt Roskilde Universitet (RUC)

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Se kontaktoplysningerne på videreuddannelserne her

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Kalundborg, erhvervskonsulent Rasmus Keinicke fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Tlf. 2855 7941
Mail: rakei@kalundborgerhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.