Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Center for Arbejdsmarked (Næstved Jobcenter)

Center for Arbejdsmarked kan hjælpe dig med at vejlede om et praktiksamarbejde med ledige , at finde mulige kandidater, og godkende et praktiksamarbejde kompetenceudviklingstilbud.

Center for Arbejdsmarked har to hovedformål:

  • At forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.
  • At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Herunder at understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere, at modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet, og at borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.

 

Virksomhedspraktik

Center for Arbejdsmarked kan hjælpe dig med at finde den rigtige kandidat til en virksomhedspraktik og også med at få styr på det administrative.

Center for Arbejdsmarked kan hjælpe dig med at:

  • Vejlede om et praktiksamarbejde med ledige
  • Finde mulige kandidater – det rigtige match
  • Godkende et praktiksamarbejde

 

Praktikbanken

Har jeres virksomhed plads til løbende at tage en praktikant, som skal klædes på fagligt og socialt? Så kan Jobcenter Næstved løbende sende kandidater ud til din virksomhed, når der ellers er et passende match. Disse praktikpladser forsøger Jobcentret løbende at sluse kandidaterne ud til – når de har et passende match.


Praktikpladserne bruges til borgere:

  • Som skal have udviklet faglige kompetencer for at opnå job, småjob eller opnå forståelse for et arbejdsområde før påbegyndelse af uddannelse.
  • Som efter længere tids sygdom skal have styrket arbejdsidentiteten.
  • Som skal have afdækket arbejds- og erhvervsevne.
  • Som har sproglige barrierer.

Kontakt Center for Arbejdsmarked (Næstved Jobcenter)

Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

Tlf. 2016 6574
Mail: vkc@naestved.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Næstved, chefkonsulent Dennis Lisner Thyssen fra Næstved Erhverv.

Tlf. 5588 5248
Mail: dlt@naestvederhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.