Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Diplomingeniørstuderende søger virksomheder til praktik. Er det noget for din virksomhed?

DTU samarbejder hvert år med et stort antal virksomheder, og med en bred vifte af teknologier er DTU en værdifuld dialogpartner om fx innovation.

Viden fra DTU kan være med til at skabe nye produkter eller optimere produktionen i både nyetablerede og veletablerede virksomheder.

Projekter kan udføres af alle DTU-studerende. Du beskriver dit projekt, som efterfølgende eventuelt kan justeres i samarbejde med den studerende. Projekter kan vare fra 3 uger til 5 måneder og er oftest ulønnet. Projekter kommer i mange varianter på DTU, så der er rig mulighed for samarbejde. Nogle projekter er langvarige, andre korte, nogle dækker én periode af undervisningsåret, andre flere. De typiske projektsamarbejder mellem studerende og virksomheder udføres som et diplomingeniørprojekt, bachelorspeciale eller kandidatspeciale, som alle er uddannelsens afsluttende projekt. Her arbejder den studerende med et selvstændigt emne med elementer af den nyeste viden eller forskning på området.

Et andet eksempel på en måde at samarbejde med en studerende er Innovation Pilot:

 

Innovation Pilot

DTU har også et samarbejdsformat for studerende og virksomheder, Innovation Pilot, hvor tværfaglige grupper af studerende kan hjælpe virksomheder med at komme fra idé eller problem til forslag for forretning. Innovation Pilot er et kursusforløb på DTU, hvor virksomheder stiller med en ide eller udfordring, som grupper af studerende løser på nye innovative måder. Kurset henvender sig til virksomheder, der ønsker nye ingeniørfaglige perspektiver og eksponering overfor DTU-studerende.

 

Forløbet:

Deltagende virksomheder tilknyttes tværfaglige grupper af DTU-studerende på tværs af 18 studieretninger. I perioder på 4-8 uger investerer de studerende deres faglighed og kreativitet i et intenst innovationsforløb med virksomheden i centrum.

De 18 diplomingeniøruddannelser:

 • Arktisk Byggeri og infrastruktur
 • Byggeri og Infrastruktur
 • Bygningsdesign
 • Eksport og Teknologi
 • Elektrisk Energiteknologi
 • Elektroteknologi
 • Fiskeriteknologi
 • Fødevaresikkerhed og -kvalitet
 • IT-elektronik
 • IT og Økonomi
 • Kemi- og Bioteknik
 • Kemiteknik og International Business
 • Maskinteknik
 • Proces og Innovation
 • Produktion
 • Softwareteknologi
 • Sundhedsteknologi
 • Mobilitet, Transport og Logistik

Udbytte:

Forløbet er designet til at puste ny energi og kreativitet ind i din virksomhed. Input fra flere ingeniørfaglige vinkler åbner op for nye muligheder og løsninger. Forløbet giver adgang til fremtidens ingeniørtalenter og kan blive starten på et videre samarbejde med DTU.

 

Praktisk:
Fysisk fremmøde to til tre gange i løbet af kurset. Innovation Pilot afholdes tre gange årligt – forår, sommer og efterår.

Det forventes, at du lægger timer i projektet. Indtil videre er kurset gratis.

Læs mere på deres hjemmeside.

Kontakt Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Kontakt:  Praktikkoordinatorerne listet efter uddannelse her

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Næstved, chefkonsulent Dennis Lisner Thyssen fra Næstved Erhverv.

Tlf. 5588 5248
Mail: dlt@naestvederhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.