Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Næstved Gymnasium og HF (NGH)

NGH lægger stor vægt på at være en lokal skole med globalt udsyn. Det betyder, at skolen gerne indgår i såvel lokale, nationale samt internationale samarbejder.

Næstved Gymnasium og HF (NGH) er en almendannede ungdomsuddannelse der udbyder den tre-årige gymnasiale uddannelse stx og den to-årige hf-uddannelse. Skolens uddannelser giver adgang til alle typer af videregående uddannelser. Skolen har ca. 160 ansatte og ca. 1300 elever.


NGH lægger stor vægt på at være en lokal skole med globalt udsyn. Det betyder, at skolen gerne indgår i såvel lokale, nationale samt internationale samarbejder. Lokalt samarbejder NGH med grundskoler, videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger, idrætsklubber mv.

 

Udvikling – Innovation på NGH – en lys idé eller en idé der skal udvikles?

På Næstved Gymnasium og HF indgår de innovative processer som en naturlig del af undervisningen i mange fag, ligesom de udbyder valgfagene innovation samt design og arkitektur. Alle elever stifter således bekendtskab med innovative forløb i løbet af deres studietid.

Skolen har gode erfaringer gennem mange år med samarbejder med lokale virksomheder, foreninger og institutioner omkring autentiske konkrete cases.

Din virksomhed får:

  •  Nye Ideer, og nye faglige perspektiver.
  • Forslag til løsning af store og små opgaver.
  • Mulighed for at få gennemført fx analyser, udviklingsopgaver, kalkulationer, kampagner eller designopgaver, der ellers ikke er tid til.
  • Hjælp til konkrete opgaver eller problemer, din virksomhed står overfor.
  • Et møde med studerende som måske får lyst til at arbejde i din virksomhed efter endt uddannelse.
  • Case til koncept – eller produktudvikling: Du præsenterer en udfordring for en gruppe elever, som arbejder med din case i en projektperiode. Eleverne præsenterer deres løsningsforslag som afslutning på case-projektet.
  • Case til markedsføring: Du præsenterer en opgave for en gruppe elever, som arbejder med din case i en projektperiode. Eleverne præsenterer deres løsningsforslag som afslutning på case-projektet. Opgaven kan bestå i forslag til udarbejdelse af informationsmateriale/markedsføringsmateriale på dansk og i fremmedsprog. Alle skolens klasser har dansk på A- niveau, og derudover er der i forskellige klasse undervisning på A- niveau i fagene engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk og kinesisk.

Praktiske informationer:
Der kan aftales projekter i løbet af et skoleår udenfor eksamensperioderne, dvs. fra midt i august til april måned. Det vil være en fordel at man henvender sig i god tid af hensyn til planlægning af undervisning. Et samarbejdes længde afhænger af projektets karakter, et projektarbejde vil normalt strække sig over 2 – 4 uger. Projektsamarbejde er uden omkostninger for virksomheden, undtaget herfra er eventuelle materialer der indgår i projektet. Ønskes en af skolens lærere som underviser i en virksomhed for virksomhedens medarbejdere aflønnes dette særskilt med honorar direkte til læreren.

Læs mere på deres hjemmeside.

Kontakt Næstved Gymnasium og HF (NGH)

Nygårdsvej 43, 4700 Næstved

Tlf. 5572 0676
Mail:skolen@naestved-gym.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Næstved, chefkonsulent Dennis Lisner Thyssen fra Næstved Erhverv.

Tlf. 5588 5248
Mail: dlt@naestvederhverv.dk

SE OGSÅ...

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.