Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Næstved Kommune

Din virksomhed rummer masser af læring for eleverne i grundskolen. Vil du formidle dit fag til fremtidens medarbejdere?

Få besøg af en skoleklasse eller tag ud i en skoleklasse og fortæl om dit fag og karrieremulighederne i din branche. Du kan også sende en medarbejder eller lærling.

Allerede nu oplever et stigende antal virksomheder udfordringer med at rekruttere og rekrutteringsudfordringerne bliver kun større i fremtiden.

Du kan gøre en forskel og sikre:

  • Større kendskab for erhvervslivet i Næstved Kommune hos fremtidens medarbejdere
  • En styrkelse af det lokale rekrutteringsgrundlag på sigt
  • Et større lokalt kendskab til din virksomhed
  • Give unge større indsigt i de uddannelser, der er vigtige for din virksomhed

Se hvilke virksomheder, der er med i Næstved Kommune på denne hjemmeside.

 

Projekt Virksomhedsudfordringer

I projekt virksomhedsudfordringer udfordres elever fra ungdomsuddannelser og folkeskolens ældste klasser til at komme med innovative og kreative svar på aktuelle udfordringer hos lokale virksomheder.

Som virksomhed kan I samtidig få de unges øjne på jeres erhverv og opleve glæden ved at bidrage til unges og lokalsamfundets udvikling.

  • Virksomheden leverer udfordringen og et rammesættende møde á 1,5 times varighed. Øvrig kontakt aftales mellem virksomhed og klasse.
  • Eleverne formidler deres bedste løsning ved en finale, hvor de bedømmes af dommere fra uddannelses- og erhvervsliv.

Kontakt Erhvervsplaymaker

Ole Hilden 

Tlf. 6155 0987
Mail: ohilde@naestved.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Næstved, chefkonsulent Dennis Lisner Thyssen fra Næstved Erhverv.

Tlf. 5588 5248
Mail: dlt@naestvederhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.