Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Zealand Business College (ZBC)

ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med afdelinger i otte byer; Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.

ZBC fusionerede i 2017 med Selandia og SOSU Sjælland. ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med afdelinger i otte byer; Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.

 

Integrationsuddannelse

Et IGU-forløb består af uddannelse i kombination med praktik på en virksomhed, hvor der mellem arbejdsgiver og praktikmedarbejder skal indgås en aftale om integrationsuddannelsen. Uddannelsesdelen skal over de 2 år i gennemsnit udgøre 37 timers uddannelse over 20 uger.

ZBC afholder IGU forløb med undervisning af tosprogede og har deltaget aktivt i regional arbejdsgruppe om IGU. I samarbejde med jobcentre, SIRI og VEU blev IGU-forløb inden for køkken, vask og kantine udbudt og afvikles i efteråret 2017 i Roskilde med 22 flygtninge fra hele Sjælland. Desuden har ZBC gennemført projekt for tosprogede til fødevarebranchen (bager og slagter). Ligesom skolen har deltaget i udviklingen af for-forløb for tosprogede hospitalsansatte rengøringsassistenter og portører.

Læs mere om integrationsuddannelsen her: https://kurser.zbc.dk/igu/

 

ZBC udbyder sideløbende med IGU følgende AMU kurser til at styrke integration af nye medarbejdere:

  • AMU-kursus målrettet to-sprogede, herunder mulighed for fagunderstøttende dansk.
  • AMU-kursus for virksomhedens medarbejder, som skal indgå som mentor for nye medarbejdere og derved fremme integrationen.
  • AMU-kursus i introduktion til arbejdsmarkedet.
  • Individuel kompetencevurdering i AMU
  • Undervisning i dansk for flygtning/indvandre (basis/udvidet).
  • Undervisning i almen fødevarehygiejne.

AMU kurser kan også sammensættes til et reelt IGU forløb.

Kontakt Zealand Business College (ZBC)

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Connie Toft
Tlf. 2519 2897
Mail: toft@zbc.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Næstved, chefkonsulent Dennis Lisner Thyssen fra Næstved Erhverv.

Tlf. 5588 5247
Mail: dlt@naestvederhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.