Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Professionshøjskolen Absalon (PHA)

PHA's uddannelser er tæt forbundet med en praktisk virkelighed, fordi de er tæt knyttet til de professioner, som der uddannes til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold.

Professionshøjskolen Absalon har uddannelser i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden. På Campus Næstved udbyder skolen flere uddannelser bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og administrationsbachelor.

Yderligere tilbyder Professionshøjskolen Absalon uddannelser i leisure management, ernæring og sundhed, pædagogik samt en ingeniøruddannelse, en socialrådgiveruddannelse og en læreruddannelse.

 

Projektforløb med studerende – få nyeste viden i spil hos jer

Professionshøjskolen Absalon samarbejder med private og offentlige samarbejdspartnere omkring forsknings- og udviklingsprojekter. For jer som virksomhed er det muligt at søge puljer, projektmidler m.m. sammen med Professionshøjskolen Absalon, som både har den faglige ekspertise, forskningsmæssige indsigt og ekspertise i at lave den gode ansøgning. F.eks. med udflytningen af statslige arbejdspladser er Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med regionen og kommunerne i gang med at udvikle lokale kompetenceudviklingstiltag, for bl.a. at tiltrække juridiske kompetencer.

Hos Professionshøjskolen Absalon er intet projekt for stort eller for småt, så kontakt os for en drøftelse af jeres idé.

Professionshøjskolen Absalon samarbejder med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Næstved, f.eks. Næstved Gymnasium og Erhvervsakademi Sjælland i events som ”Hackathon”, hvor virksomheder kan stille en udfordring, som så tages op.

Kontakt Professionshøjskolen Absalon

Parkvej 190, 4700 Næstved

Tlf. 7248 1000
Mail: absalon@pha.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Ringsted, erhvervskonsulent Thomas Nederland fra Ringsted Erhverv.

Tlf. 2144 2249
Mail: thnne@ringsted.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.