Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Roskilde Universitet (RUC)

Din virksomhed har en udfordring. En gruppe studerende med relevant uddannelse kan hjælpe og arbejde med at finde løsningerne.

RUC har ca. 9.000 studerende, og de bruger halvdelen af deres studietid på at lave projekter. Mange af disse projekter bliver lavet i tæt samspil med private virksomheder. Det kan give ideer og perspektiver for jeres virksomhed at samarbejde med RUC – både ift. produkt, marked og bundlinje.

Samtidige kan man som virksomhed screene talenter og måske finde en kommende- eller fremtidig medarbejder.

Områder, som de studerende bl.a. kan bidrage med i et projektsamarbejde:

 • Strategi og analyse
 • Kommunikation, PR og journalistik
 • Personale- og organisationsudvikling
 • Sprog
 • Undervisning
 • Miljø og bæredygtighed
 • Forvaltning og administration
 • Beregninger og modellering
 • IT
 • Projektudvikling og fundraising
 • Regnskab og revision
 • Udviklingsarbejde og CSR

Hvad kan de studerende?

 • Identificerer og afgrænse faglige problemstillinger.
 • Indsamle, analysere og vurdere større mængder af information.
 • Anvise proces og bedste løsninger.
 • Formidle viden.
 • Rapporten modtager virksomheden. Rapporten kan efter aftale være fortrolig.

 

I et projektsamarbejde arbejder de studerende oftest på RUC med et tema. Samarbejdet med virksomheden vil være baseret på et afgrænset antal møder undervejs i forløbet, typisk 2-6 gange alt afhængig af den konkrete opgave. Der vil som udgangspunkt ikke være nogen omkostninger for virksomheden i forbindelse med samarbejdet. De studerende har fokus på en afgrænset problemstilling, som I præciserer sammen.

Denne problemstilling arbejder de studerende med i en skriftlig rapport, som de skal til eksamen i. Som supplement kan virksomheden aftale med de studerende, at de skal aflevere en kort præsentation til jer og eventuelt holde et oplæg.

 

Kom i kontakt med en studerende

Projektopslagg annoncerer virksomheden selv på RUC Jobbank. Det er en god idé at være ude med opslag i god tid inden semesterstart. Projektsamarbejdet følger semestret – dvs. med start i februar og september. Det er derfor en god idé at være ude med projektideer senest i hhv. januar og august.

Kontakt Roskilde Universitet (RUC)

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Tlf. 4674 2000
Mail:samarbejde@ruc.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Ringsted, erhvervskonsulent Thomas Nederland fra Ringsted Erhverv.

Tlf. 2144 2249
Mail: thnne@ringsted.dk

SE OGSÅ...

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.