Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Zealand uddanner til job i erhvervslivet. De formidler viden på højt teoretisk niveau og forankrer læringen i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Det er uddannelse tæt på job.

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi uddanner til job i erhvervslivet. Zealand formidler viden på højt teoretisk niveau og forankrer læringen i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Zealand uddanner til markedsføringsøkonom, bygningskonstruktør, laborant og andre virksomhedsrettede uddannelser.

 

Studerende som studentermedhjælp:

Få en studentermedhjælp - flere ugentlige timer. Vejledende timeløn er 110 kr.

Du får som virksomhed:

 • Nye kræfter, ny viden og nye faglige perspektiver
 • Daglig løsning af store og små opgaver
 • Mulighed for at få gennemført fx analyser, udviklingsopgaver, kalkulationer, kampagner eller designopgaver, der ellers ikke er tid til
 • Hjælp til konkrete opgaver eller problemer, din virksomhed står overfor
 • En ekstra hånd i hverdagen
 • Et uforpligtende møde med en eller flere potentielle fremtidige medarbejdere uddannet på et videregående uddannelsesniveau

Studentermedhjælper fra følgende uddannelsesretninger:

Handel, service, markedsføring og finans

 • Handelsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • International handel og markedsføring (TOP-UP PBA)

Management, Innovation og logistik

 • Administrationsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Innovation & entrepreneurship (TOP-UP PBA)
 • Leisure Management

Bygninger og installation

 • Bygningskonstruktør (PBA)
 • Byggetekniker
 • EL-installatør
 • VVS-installatør

Teknik og automation

 • Autoteknolog
 • Produktionsteknolog

Natur og biotek

 • Laborant
 • Procesteknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Jordbrugsvirksomhed (TOP-UP PBA)

IT, web og multimedier

 • Datamatiker
 • Multimediedesigner
 • Digitalkonceptudvikling (TOP-UP PBA)
 • Webudvikling (TOP-UP PBA)
 • It-sikkerhed

Kontakt Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (Zealand)

Se kontaktoplysningerne på praktikkoordinatorerne her

 

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Roskilde, erhvervs- og netværkskonsulent Jeanette Andersen fra Erhvervsforum Roskilde.

Tlf. 7020 7680
Mail: jeanette@erhvervsforum.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.