Spring navigationen over og gå direkte til indhold

CLAVIS sprog og kompetence

CLAVIS sprog & kompetence er en undervisningsvirksomhed med mere end 30 års erfaring inden for bl.a. undervisning i dansk som andetsprog,  integration, FVU, virksomhedskurser og kultur- og jobsøgning.

CLAVIS sprog og kompetence er en undervisningsvirksomhed med mere end 30 års erfaring inden for bl.a. FVU (Forberedende Voksenundervisning), undervisning i dansk som andetsprog, virksomhedskurser, integration, kultur og jobsøgning, ligesom CLAVIS generelt er fortrolig med at udvikle og gennemføre arbejdsmarkedsrettede koncepter inden for flere brancher, ikke kun for flygtninge, men også for etniske danskere. CLAVIS har afdelinger i Roskilde, København, Ringsted, Holbæk og Aarhus.

 

Generelt kompetenceløft

Danmark har mere end 1.000.000 voksne, der har problemer med at læse, skrive eller regne. Det kan være en stor gevinst for virksomheden, at medarbejderne får et gratis kompetenceløft inden for dansk og/eller matematik. Det højner ikke kun den enkelte medarbejders selvværd og arbejdsglæde, men også medarbejderens effektivitet – en effektivitet, der kan måles på bundlinjen.

Undervisningen kan foregå i virksomheden eller i CLAVIS’ egne lokaler i Næstved.

CLAVIS tilbyder

  • Branchetilpasset dansk, engelsk og matematikundervisning samt digitalt
  • Mulighed for at fastholde og udvikle medarbejdere gennem uddannelse.
  • Nye færdigheder, som ofte har stor positiv effekt på medarbejdernes daglige arbejde og trivsel såvel professionelt som privat.
  • Individuelle undervisningsplaner for medarbejderne.
  • Kompetencegivende undervisningstilbud som adgang til AMU og erhvervsuddannelserne.

FVU-undervisning er for alle over 18 år, såvel etnisk danske som medarbejdere med udenlandsk baggrund af forskellig slags, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Før kurset begynder, tester CLAVIS, hvilket niveau medarbejderen skal indplaceres på.

Kontakt CLAVIS sprog og kompetence

Maglehøjen 6, 4700 Næstved

Mariann H. Rolsted
Tlf. 3172 6860
Mail: mhr@clavis.org

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Roskilde, erhvervs- og netværkskonsulent Jeanette Andersen fra Erhvervsforum Roskilde.

Tlf. 7020 7680
Mail: jeanette@erhvervsforum.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.