Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Actief Hartmanns

Actief Hartmanns er et konsulenthus med fokus på ansættelse, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Actief Hartmanns er et konsulenthus med fokus på ansættelse, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Organisatorisk arbejdsmiljø får stadig større betydning for organisationers resultater, sammenhængskraft og udvikling. Arbejdsmiljøet kan accelerere din afdelings- eller organisations udvikling og vækst. Tilsvarende kan det hæmme udvikling og vækst.

Actief Hartmanns’ konsulenter bistår med rådgivning i forbindelse med APV, undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø, såvel som ved løsning af udfordringer indenfor:

  • Mobning og chikane
  • Arbejdsmængde og tidspres
  • Stress og sygefravær
  • Uklare krav i arbejdet
  • Indsatser til forbedring af det organisatoriske arbejdsmiljø og understøttelse af forandringer

For Actief Hartmanns handler det bæredygtige arbejdsliv grundlæggende om at skabe et arbejdsmiljø, der sikrer fremtidig vækst, innovation og effektivitet ved også at inddrage ledelse, medarbejdere og organisation. Hartmanns er autoriseret arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet indenfor psykosocialt arbejdsmiljø. Deres erhvervspsykologer rådgiver bl.a. i komplekse arbejdsmiljøsager og påbudssager.

Kontakt dem for en uforpligtende dialog om, hvordan en målrettet indsats i det psykiske arbejdsmiljø kan øge arbejdsglæden, work-life-balance og dermed bundlinjen i din organisation.

Kontakt Actief Hartmanns

Brogade 9, 4700 Næstved

Branch Manager Karina Holmberg
Tlf. 4121 1423
Mail: karina.holmberg@actief-hartmanns.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Stevns, forretningsudvikler Peter Bisgaard fra Stevns Erhverv.

Tlf. 4057 3573
Mail: peter@stevnserhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.