Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Improve Business

Improve Business ApS er en landsdækkende konsulentvirksomhed, der arbejder med erhvervsfremme ved at bringe erhvervsliv, beskæftigelse og uddannelse tættere sammen.

Hos Improve Business kan du få rådgivning og sparring på hvordan I kan arbejde med udvikling af arbejdsmiljø og sikre fastholdelse af medarbejdere.

 

Fasthold dine medarbejdere

Du kan få hjælp til både at lægge en plan for fastholdelse af de nuværende medarbejdere og til at optimere arbejdsmiljøet i din virksomhed. Improve Business tilbyder specialiseret rådgivning og vejledning, der kan hjælpe dig med at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og præsterer bedst muligt.

Improve Business kan hjælpe dig med at afdække de arbejdsgange i dagligdagen, som påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø - både positivt og negativt. Sammen identificeres og implementeres forbedringer, der vil skabe et mere produktivt og harmonisk arbejdsmiljø. Ved at fokusere på arbejdsmiljøet kan man øge trivslen blandt medarbejderne og mindske risikoen for sygefravær.

 

Improve Business hjælper med ...

  • Opnå et styrket samarbejde i virksomheden ved at udvikle og fastholde et godt samarbejde mellem
    ledere og medarbejdere.
  • Sætte fælles mål for arbejdsmiljøet i virksomheden og udarbejde tilhørende handlingsplan for at
    opnå målene.
  • Kompetenceudvikle virksomhedens medarbejdere og ledere med fokus på samarbejde og
    kommunikation (som har direkte effekt på arbejdsmiljøet).
  • Improve Business har fokus på at rådgive om fastholdelse af medarbejdere ud fra et fakta- og databaseret udgangspunkt og best practice på området.

Kontakt Improve Business

Bispebjerg Bakke 22C, 1tv., 2400 Københaven NV

CEO og Founder Anne Hørsted
Tlf. 3014 1614
Mail: anne@improvebusiness.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Stevns, forretningsudvikler Peter Bisgaard fra Stevns Erhverv.

Tlf. 4057 3573
Mail: peter@stevnserhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.