Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Zealand Business College (ZBC)

ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med afdelinger i otte byer: Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.

ZBC fusionerede i 2017 med Selandia og SOSU Sjælland. ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med afdelinger i otte byer: Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.

 

Almen undervisning

ZBC tilbyder at opkvalificere virksomhedens medarbejdere i dansk og matematik. Et af deres tilbud er et forløb med forberedende voksenundervisning (FVU). FVU retter sig især mod faglærte, tosprogede, ordblinde og andre, som har udfordringer med sprog og tal i deres hverdag.

Forløbet

For at afdække medarbejdernes niveau i dansk og matematik, screener de hver enkelt medarbejder. Dette gøres via en kort elektronisk test. Herefter kan ZBC sammen med medarbejderen og virksomheden tilrettelægge det rette forløb.

Indhold

På baggrund af screening og behov tilpasser ZBC et individuelt forløb for medarbejderen, som fx kan indeholde:

  • Alment dansk – fx mundtlig og skriftlig kommunikation med kolleger
  • Fagdansk – introduktion til virksomhedens særlige faglige terminologi
  • Forståelse af virksomhedens instruktioner og sikkerhedsinstrukser
  • FVU – særligt tilrettelagt for tosprogede

Trintest og deltagerbevis

Efter hvert trin er det muligt at tage en trintest, men det er ikke et krav. I stedet er det muligt at få udstedt et deltagerbevis, hvis deltageren har et fremmøde på mindst 85 %. Bestået trintest 2 i matematik og bestået trintest 4 i dansk er adgangsgivende til erhvervsuddannelser.

Kontakt Zealand Business College (ZBC)

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Connie Toft
Tlf. 2519 2897
Mail: toft@zbc.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Stevns, forretningsudvikler Peter Bisgaard fra Stevns Erhverv.

Tlf. 4057 3573
Mail: peter@stevnserhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.